Ochotnicza straż pożarna w Kalnej

15 kwietnia 1965 r. odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Kalna. Inicjatorem jej powstania byli mieszkańcy wsi: Stefa Adamus, Michał Marek, Ferdynand Adamus, Władysław Adamus, Władysław Ozaist, Ludwik Barut, Stefan Sowa, Wojciech Paluch, Bolesław Marek, Franciszek Gąsiorek, Józef Barut, Tadeusz Gwóźdź, Józef Błachut i Władysław Cader.

W następnym roku, po dopełnieniu wszystkich formalności, Funkcjonowanie OSP zostało zatwierdzone i zarejestrowane przez Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Na zebraniu 28 marca 1966 roku został wybrany zarząd OSP w Kalnej w następującym składzie: Stefan Adamus – prezes, Michał Marek – naczelnik, Ferdynand Adamus – sekretarz, Ludwik Barut – skarbnik, Władysław Ozaist – gospodarz, Bronisław Marek – członek zarządu, Wojciech Pawlus – członek Zarządu,  Henryk Sowa – członek Zarządu. 5 czerwca 1966 r. straż zorganizowała uroczyste rozpoczęcie działalności rozsyłając zaproszenia do okolicznych jednostek OSP. Na placu szkolnym zebrały się liczne delegacje strażackie. Był raport i przywitanie gości oraz przemówienia okolicznościowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej jest jedną z dwóch najmłodszych organizacji strażackich na terenie obecnego powiatu bielskiego, może się jednak poszczycić wieloma osiągnięciami. Początki były trudnie. Spotykano się w Klubie Rolnika u pana Jana  Skoczylasa. W krótkim czasie od założenia strażacy zostali umundurowani. W 1967 roku straż nabyła motopompę M-400 i skromny podstawowy sprzęt pożarniczy.

Początkowo sprzęt gaśniczy przechowywany był w prywatnych budynkach miejscowych gospodarzy; u druha Władysława Ozaist, Bolesława Górnego, a potem u pana Józefa Kani. W 1969 roku zakupiono od Władysława Sanetry parcelę pod budowę strażnicy. Fundusze na budowę gromadzono przez urządzanie festynów tanecznych oraz ze zbiórek ulicznych organizowanych w Tygodniu Ochrony Przeciwpożarowej. W międzyczasie zlecono opracowanie planu technicznego budowy siedziby straży. Wykonał je Władysław Cembala. Budowę strażnicy rozpoczęto w 1970 roku.  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod strażnicę w Kalnej odbyło się uroczyście 4 czerwca 1972 roku. Wartość kosztorysowa budowy wyceniona została na kwotę 1 mln 400 tys. złotych. W ciągu trzech lat stanął murowany budynek. Największy wkład w budowę wnieśli strażacy z prezesem Ferdynandem Adamusem na czele. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Bielsku- Białej przydzieliła straży używany samochód pożarniczy Żuk GLM ()gaśniczy, lekki, z motopompą). Uroczyste przekazanie wybudowanej strażnicy oraz samochodu na podział bojowy odbyło się 7 lipca 1974 roku. Szybko rozwijająca się straż zyskała sobie przychylność miejscowego społeczeństwa, które ufundowało jednostce sztandar. Jego poświęcenie i przekazanie straży w raz z motopompą ufundowane przez tamtejsze Kółko Rolnicze odbyło się 4 lipca 1975 roku.

W 1982 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa druha Ferdynanda Adamusa przy straży założona została Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która 10 października 1987 r. swoje pięciolecie uczciło koncertem w strażnicy.

W 2002 roku dobudowano drugi garaż na drugi samochód pożarniczy. Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Bielsku – Białej przydzieliła straży samochód pożarniczy marki Star 224.

Strażacy postanowili sztandar świecki z 1976 r. wykonany wg wykonany wówczas obowiązujących wzorów, zastąpić sztandarem z symbolami religijnymi. W 1997 roku społeczeństwo w Kalnej ufundowało sztandar z wizerunkiem św. Floriana. Jego uroczyste poświęcenie i przekazanie odbyło się 13 lipca 1997 r. Poświęcenia dokonał dziekan Łodygowic ks. kan. Stanisław Jasek.

Jednostka nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Baza Lokalowa

Siedzibą  straży jest parterowy murowany budynek z dwoma boksami garażowymi. Parcela, na której leży strażnica, jest własnością OSP Kalna. Z pomieszczenia korzysta równiesz Koło Gospodyń Wiejskich. W strażnicy znajduje się zaplecze kuchenne.

Jest zainstalowany telefon stacjonarny nr 33 817 72 08.