Ochotnicza Straż Pożarna w swojej działalności kieruje się szczytnymi ideami służenia społeczeństwu
i niesienia pomocy poszkodowanym.

Strażacy OSP w Kalnej, to ludzie wykonujący różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią społecznie. W bezinteresowny sposób biorą czynny udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu skutków powodzi
i innych klęsk żywiołowych.

Od 01 stycznia 2017r. każdy uzyskujący przychody w roku 2016 może wesprzeć organizację pożytku publicznego przekazując na jej rzecz 1 % podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Apelujemy do wszystkich strażaków, działaczy, przedsiębiorców, sympatyków OSP, do członków ich rodzin
i znajomych o udzielenie tej formy wsparcia przekazując 1%  podatku.

Uzyskiwane środki finansowe będą przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego oraz na działalność zapewniającą poprawę ochrony przeciwpożarowej.

wzór wypełniania PIT-U )
więcej informacji pod adresem
http://www.zosprp.pl 


Chcesz nam pomóc przekaż 1% podatku

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Nr KRS 0000116212

Ze wskazaniem w informacji uzupełniającej:

OSP KALNA ul. Widokowa

43-376 KALNA, woj. śląskie